Du har uppgiften, vi levererar verktygen och kunskapen.

Citat

FFR Basic

Till din hjälp kan vi bistå med autonoma och fjärrstyrda robotar som löser dina behov.

Med autonoma och fjärrstyrda robotar som samarbetar med dig får du ett starkt verktyg.

teknik-college-logo

Vi medverkar i Teknikcollage för framtidens ingenjörer.

Annonser

Utveckla robotteknik till äldre – ny internationell upphandling inom SILVER

image

I projekt SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) medverkar upphandlande myndigheter från Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Finland och Sverige.

Inom EU ställs medlemsländerna inför svåra utmaningar som t ex hälsovård och äldrevård; samtidigt som befolkningarna åldras och kräver mer vårdtjänster, ökar pressen på länderna att göra dessa tjänster mer kostnadseffektiva och verksamma.

Upphandlingen öppnade den 1 mars 2013. Formen är en så kallad förkommersiell upphandling, där innovativa företag får betalt för att utveckla sina lösningar. Den totala budgeten för upphandlingen är 2 150 000 euro. Sista anbudsdag är den 12 juni 2013. På SILVERs webbplats hittar du mer information och anmälan till upphandlingen.