Robotar som samarbetar! Ett vinnande team

Individuella robotar har åstadkommit många imponerande bedrifter. Vissa uppgifter är mycket bättre lämpade för ett lag av robotar. Användningen av flera robotar gör det möjligt för teamet att dela uppdragsutrymmet i regioner och påbörja uppgiften samtidigt i varje region av utrymmet (t.ex. betrakta fallet med flera robotgräsklippare samtidigt klipper gräs över en stor bit mark). Förekomsten av flera robotar i ett lag gör det lättare att återhämta sig från fel. Ett misslyckande för en avancerad robot, som jobbar själv, leder till att uppdraget avbryts. Men misslyckandet för en robot i ett team innebär ofta att laget kan fortsätta med uppdraget.

Läs Robohubs hela artikel här (på engelska).

Annonser