Föreläsning på GRKOM, del 1

Drones Networking och Hobbytronik.se föreläste under robotveckan på GR Pedagogiskt Café om robotar, från det stora till det lilla perspektivet. Föreläsningen är en orientering på servicerobotområdet, en marknad som växer lavinartat.

Annonser