Pressmeddelande – Hobbytronik och Drones Networking går samman för att lära ut hur man bygger robotar

Hobbytronik och Drones Networking går samman för att skapa en möjlighet för ungdomar och vuxna att få lära sig bygga och programmera robotar.
Det handlar om att få en möjlighet att prova på teknik på fritiden.

– Sverige får inte hamna på efterkälke i segmentet servicerobotar, det är en miljardindustri som kan ge oss många arbetstillfällen, säger Leif Ahlman VD för Drones Networking.

Hobbytronik som säljer komponenter till robotar ser också en ökad efterfrågan.

– Skall vi få fler ingenjörer till industrin och framförallt servicerobotsektorn så behöver vi introducera robotik tidigt i åldrarna, tillägger Jonas Jarvoll, VD för Hobbytronik.

Intresserade ungdomar och en ökad efterfrågan på kurser i robotutveckling gör att Hobbytronik och Drones Networking nu går samman för att ta fram och erbjuda robotbyggarkurser.

– Vi vänder oss i första hand till  ungdomar i åldern 11 år och uppåt  men ser också en efterfrågan hos föräldrarna till dessa samt andra privatpersoner som vill lära sig mer, fortsätter Jonas Jarvoll.

– Det är verkligen inte en dag för tidigt! inflikar Pernilla Öhberg från Teknikcollege Kungsbacka. I Kungsbacka finns det ca 230 föreningar, merparten med inriktning på idrott, ingen med fokus på teknik och/eller naturvetenskap. För att kunna delta aktivt i dagens högteknologiska samhälle krävs allt högre teknisk kompetens. Teknikförståelse är redan en demokratifråga.

– Även KomTek i Halmstad har visat intresse för kurserna till sin verksamhet, vilket tyder på att det finns potential för att utveckla utbildningskonceptet och erbjuda det även på andra håll, avslutar Leif Ahlman.

För mer information:

Leif Ahlman, verkställande direktör Drones Networking, tel 076-1037335, epost leif.ahlman@dronesnetworking.se

Jonas Jarvoll, verkställande direktör Hobbytronik, tel 076-1037470, epost jonas@hobbytronik.se

Annonser